Berichtgeving Gemeente Westerwolde Corona en inzameling oud papier

Geachte mevrouw/heer,

Graag wil ik u informeren over de inzameling van oud papier en de situatie m.b.t. het Corona-virus.

De afvalsector is tijdens de coronacrisis als één van de vitale sectoren aangewezen die de komende tijd draaiende gehouden moet  worden. De inzameling en verwerking van oud papier is hier onderdeel van. Van den Hende Recycling zal er alles aan doen om dit zo lang mogelijk vol te houden. De met u afgesproken inzameldata  blijven daarom vooralsnog doorgaan. Hierbij staat de gezondheid van uw vrijwilligers uiteraard voorop en daarom dienen  de door het RIVM opgestelde voorzorgsmaatregelen altijd  te worden opgevolgd.

Mochten er zich omstandigheden voordoen waardoor inzameling niet langer mogelijk is neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan zoeken naar mogelijkheden om het papier alsnog in te zamelen.

George Gengler

Beleidsadviseur milieu&afval
Gemeente Westerwolde