Informatie oud papier i.v.m. Corona

Nieuwe Pekela, maart 2020

Geachte klant,

Graag willen we jullie informeren over de oud papier inzameling. Wij merken dat er gezien het Coronavirus ook op dit onderwerp de nodige vragen leven onder vrijwilligers die betrokken zijn bij de oud papier inzameling. Allereerst geldt voor ons als van den Hende: gezondheid boven alies. Voor onze medewerkers en zeker ook voor de vele vrijwilligers die aljarenlang samen met ons de oud papier inzameling vorm geven.

De afvalsector is tijdens de Corona crisis als I van de vitale sectoren aangewezen, die de komende tijd aan de draai gehouden zou moeten worden. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Dat kunt u ook lezen in Ce bijgaand+ brief rJie is, ongesteld cioor de b:’ansheverenigingen van de oud papierinclustrie en die ook wordt onderschreven door de NVRD (nederlandse vereniging van reinigingsdiensten)

Wij zullen er als van den Hende alles aan doen om dit zo lang mogelijk vol te houden. Graag gaan we met u als scholen & verenigingen door met de papierinzameling op de afgesproken inzameldata. Als we de door de RIVM aangegeven veiligheidsmaatregelen in acht nemen (bijvoorbeeld min. 1 5 meter afstand bewaren) en we de inzameling in de frisse buitenluchi doen, is in onze ogen de kans op besmetting klein. Een tijdeh1ke maatregel van onze kant is, is dat er geen 3 persoon op de wagen aanwezig hoeft te zijn die naast de chauffeur zit. Alleen beladers achter op de wagens zijn in deze situatie voldoende.

Mochten er van hogerhand andere instructies komen, dan zullen wie die uiteraard opvolgen c.q op haar merites beoordelen. Mochten er zich andere (onvooziene) omstandigheden voordoen. bijvoorbeeld een gebrek aan voldoende vrijwilligers. dan stellen wij voor met elkaar in contact te treden om te bezien wat dan de beste oplossing is. ln dergelijke situaties zouden we bijvoorbeeld tijdelijk containers ter beschikking kunnen stellen die op centrale plaatsen neergezet worden.

Tot slot willen wij u alvast hartelijk danken voor de inspanningen en moeite. Samen komen we door deze moeilijke en bijzonder periode!

Met vriendelijke groeten,

Van den Hende Recycling b.v.