HISTORIE

FOTO: Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts Bron: Oud Ter Apel

Ter Apel had vroeger een rijke cultuur aan muziek.Voor de oorlog kende men in Ter Apel een 3-tal muziekverenigingen, namelijk Het Dullmer Orkest, Muziekvereniging Voorwaarts en Gereformeerde Harmonie Orkest Prins Bernhard. Daarnaast was er ook een katholieke orkest, Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts.

FOTO: Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts.
Bron: Oud Ter Apel

 

 

Kort na de oorlog (1945) kwam er een fusie van Het Dullmer Orkest en Muziekvereniging Voorwaarts. Vanaf dat moment ging men verder onder de naam “Ter Apeler Harmonie” en bleef het Gereformeerde Harmonie Orkest Prins Bernhard als zelfstandig orkest bestaan.

Op de dag voor Koninginnedag in 1953, werd er een gelegenheidsorkest gevormd. Deze gezamenlijke optreden had zo’n positieve weerklank bij zowel de orkestleden als de bevolking, dat nog op deze zelfde avond “Harmonie Orkest Ter Apel” werd opgericht. Deze naam werd niet onthouden en men sprak telkens over de “Ter Apeler Harmonie”, Dit heeft er toe geleid dat men op latere datum heeft besloten deze naam te gaan gebruiken.

Ieder jaar heeft de Ter Apeler Harmonie een aantal vaste optredens, namelijk het voorjaarsconcert, het donateursconcert, maar ook de pleinconcerten, de boeskoolmarkt, buutavonden en de carnavalsoptocht zijn de vaste jaarlijkse optredens.

Hedendaags staat de Ter Apeler Harmonie onder leiding van dirigent Jan ten Bos.
Meer informatie over Dhr. ten Bos vind je onder de link Dirigent Jan ten Bos