www.terapelerharmonie.nl

NIEUWSBRIEF
TER APELER HARMONIE

Berichtgeving Gemeente Westerwolde Corona en inzameling oud papier

Geachte mevrouw/heer, Graag wil ik u informeren over de inzameling van oud papier en de situatie m.b.t. het Corona-virus. De afvalsector is tijdens de coronacrisis als één van de vitale sectoren aangewezen die de komende tijd draaiende gehouden moet  worden. De inzameling en verwerking van oud papier is hier onderdeel van. Van den Hende Recycling zal er alles aan doen …
Berichtgeving Gemeente Westerwolde Corona en inzameling oud papier

Informatie oud papier i.v.m. Corona

Nieuwe Pekela, maart 2020 Geachte klant, Graag willen we jullie informeren over de oud papier inzameling. Wij merken dat er gezien het Coronavirus ook op dit onderwerp de nodige vragen leven onder vrijwilligers die betrokken zijn bij de oud papier inzameling. Allereerst geldt voor ons als van den Hende: gezondheid boven alies. Voor onze medewerkers en zeker ook voor de …
Informatie oud papier i.v.m. Corona
facebook 
MailPoet